Badania, analizy chemiczne i geotechniczne - laboratorium należące do PROXIMA S.A. we Wrocławiu
Akredytacje PCA AB432

Kontakt

Laboratorium Badań Chemicznych Ochrony Środowiska,
Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał
Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A.

ul. Kwidzyńska 71
51-415 WROCŁAW
tel. +48 71 344 96 70, +48 71 344 96 73
fax: +48 71 344 96 05
e-mail: laboratorium@pg-proxima.pl

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Magdalena Wartecka

tel.: +48 71 344 96 70

e-mail: magdalena.wartecka@pg-proxima.pl


Z-ca Kierownika Laboratorium

mgr inż. Sylwia Aniśkiewicz
tel.: +48 71 344 96 72
e-mail: sylwia.aniskiewicz@pg-proxima.pl


Mapa dojazu:Wyświetl większą mapę