Badania, analizy chemiczne i geotechniczne - laboratorium należące do PROXIMA S.A. we Wrocławiu
Akredytacje PCA AB432

Kamień naturalny

Laboratorium wykonuje szeroki asortyment badań materiałów kamiennych stosowanych jako surowiec budowlany. W ramach współpracy z kopalniami wykonywane są wstępne badania typu oraz badania okresowe w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji.

Badania wykonywane na potrzeby Zakładowej Kontroli Produkcji

PN-EN 12058 - Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania
PN-EN 1469 - Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania
PN-EN 1341 - Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań
PN-EN 1342 - Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan
PN-EN 1343 - Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań
PN-EN 771-6 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego


Na podstawie indywidualnego zamówienia Laboratorium wykona także badania według innych norm wskazanych przez zleceniodawcę

Działalność badawcza prowadzona jest zgodnie z wymogami systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Poświadczeniem wprowadzenia systemu zarządzania jest certyfikat nr AB 432 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.  Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się w zakładce "do pobrania".

Do prawidłowego przeprowadzenia badań wykorzystywane są min. takie urządzenia jak:

  • prasy hydrauliczne umożliwiające określenie wytrzymałości skał na ściskanie i zginanie
  • komory chłodnicze z regulowaną temperaturą do badania odporności skał na przemarzanie (mrozoodporność)
  • komorę termiczną do badania odporności skał na starzenie spowodowane szokiem termicznym
  • komorę próżniową do określenia gęstości i porowatości
  • aparat (tarczę) Boehmego umożliwiającą oznaczenie odporności skał na ścieranie powierzchniowe
  • aparat Page'a do oznaczania zwięzłości skał (odporności na uderzenia)
  • piły do cięcia skał (z tarczami diamentowymi chłodzonymi wodą)
  • szlifierki do wyrównywania powierzchni próbek skalnych
  • oraz wagi, komory cieplne i osprzęt pomocniczy.