Badania, analizy chemiczne i geotechniczne - laboratorium należące do PROXIMA S.A. we Wrocławiu
Akredytacje PCA AB432

Aktualności

2012-01-15 Nowy spektrometr ICP-OES
W grudniu 2011 r. zostal zakupiony przez Przedsiebiorstwo Geologiczne we Wroclawiu  PROXIMA S.A. spektrometr ICP-OES iCAP 6300 firmy Thermo. Aparat zostal wdrozony do rutynowych analiz prowadzonych w laboratorium. Dzieki niemu mozemy wykonywac badanie pierwiastków min. metali w próbkach wód, scieków i gruntów. Dodatkowo wykonywane sa badania skladu pierwiastkowego próbek kruszyw, skał, a takze popiolów.

[<< Powrót do listy aktualności]