Badania, analizy chemiczne i geotechniczne - laboratorium należące do PROXIMA S.A. we Wrocławiu
Akredytacje PCA AB432

Informacje

Laboratorium Badań Chemicznych, Ochrony Środowiska, Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał wchodzi w skład Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A.

Historia Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu obejmuje przeszło 70 lat działalności. Wizerunek firmy oraz jej marka, kształtowane były przez długoletnią historię od jej powstania - 1 marca 1946 roku.

Po prywatyzacji, 1 lipca 1992 roku firma przekształciła się w Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA Spółka Akcyjna. Prace laboratoryjne zaczęto prowadzić w 1956 roku. Obecną formę Laboratorium uzyskało w latach 1990 - 1992 przez połączenie kilku laboratoriów: z Wrocławia, Lubina i Legnicy. Od tego czasu do końca 2010 roku Laboratorium miało swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 86. W 2010 roku Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. zakończyło budowę nowej siedziby firmy przy ul. Kwidzyńskiej 71, w której poziom pierwszy stanowią nasze laboratoria.

Laboratorium posiada wdrożony systemem zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Poświadczeniem wprowadzenia systemu zarządzania jest certyfikat akredytacji numer AB 432 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w 2003 roku. Od tego czasu spełniamy wszystkie wymogi systemu zarządzania, co corocznie potwierdzane jest przez PCA w trakcie auditów zewnętrznych. Corocznie zwiększamy też liczbę badań i obszarów objetych akredytacją PCA.

Personel Laboratorium tworzy zgrany i przeszkolony zespół, zapewniający najwyższą jakość wykonywanych usług. 

Od roku 1995 Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (nr rejestru 325) będącego Członkiem w Europejskiej Organizacji ds. Badań eurolab. 

Dodatkowe informacje dotyczące usług świadczonych przez nasze laboratorium znajdziecie Państwo w poszczególnych zakładkach niniejszej witryny, a informacje dotyczące działalności całego Przedsiębiorstwa na stronie: www.pg-proxima.pl.